Thứ bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
14/12/2013 06:42
print  

Sư đoàn 968: Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ

QĐND Online - Năm 2013, ngành kỹ thuật Sư đoàn 968 đã phát huy tốt chức năng tham mưu, triển khai toàn diện, tích cực chủ động bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai…Tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, trả trên đúng nguyên tắc, quy định, bảo đảm an toàn.

Nét nổi bật trong năm đó là đã tổ chức di chuyển toàn bộ vũ khí, đạn dược từ về vị trí mới bảo đảm an toàn, đồng thời tích cực kiểm tra kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng và sắp xếp đúng quy hoạch. Bên cạnh đó công tác bảo quản và khắc phục sữa chữa xe ô tô SSCĐ cũng như xe thường xuyên tốt, duy trì nổ máy và chạy xe SSCĐ đúng định kỳ và kế hoạch đã đề ra, kiểm định 90 lượt xe đạt yêu cầu. Ngành kỹ thuật đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện năm cho các đối tượng và kiểm tra luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho 100% sĩ quan, QNCN, CNVCQP trong toàn Sư đoàn; tổ chức thi thực hành lái xe trong hình hạn chế cho 29/29 đồng chí lái xe đạt kết quả tốt; tổ chức học lái xe hạng A1 cho 260 đồng chí, hạng B2 cho 52 đồng chí đạt kết quả cao; tổ chức hội thi, hội thao cho ra quân huấn luyện có chất lượng, tập huấn kỹ thuật cho 46 đồng chí đạt kết quả tốt và kiểm tra nhận thức công tác kỹ thuật năm 2013 cho 100% sĩ quan, QNCN, CNVCQP trong toàn Sư đoàn nghiêm túc, hiệu quả. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát huy tốt, trong năm có 12 sáng kiến được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Quân khu xét thưởng (đạt 3 giải C, 9 giải khuyến khích).

TRẦN DŨNG (thực hiện)

ảnh slide
 Trung tướng Nguyễn Hữu Cường – Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra kho đạn trước khi Sư đoàn tổ chức vận chuyển sắp xếp về kho mới
ảnh slide
 Hệ thống nhà kho kiểm mẫu được Sư đoàn xây dựng đảm bảo đúng quy định.
ảnh slide
 Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật Sư đoàn thường xuyên kiểm tra chất lượng đạn dược được niêm cất.
ảnh slide
 Chất lượng vũ khí, đạn dược đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2013.
ảnh slide
 Chỉ huy cơ quan kỹ thuật Sư đoàn và Trung đoàn 19 kiểm tra chiến sĩ mới gói buộc lượng nổ.
ảnh slide
 Công tác kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên của Sư đoàn (Chiến sĩ mới đợt 2/2013 kiểm tra bắn súng AK bài 1 đạt chất lượng tốt.
  Ý kiến bạn đọc
 

Tin tức liên quan
go top