QĐND Online - Sáng 2-11, Sư đoàn 324, Quân khu 4 chỉ đạo Trung đoàn 1 tổ chức Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.

Cuộc diễn tập được tiến hành với các giai đoạn như: Chiến đấu tạo thế, cơ động lực lượng từ khu vực bố trí chiến đấu vào triển khai đội hình tiến công; hỏa lực chuẩn bị bắn; xung phong đánh chiếm các mục tiêu vòng ngoài; phát triển đánh chiếm các mục tiêu bên trong; đánh địch tuyến mép nước và lực lượng tiếp tục đổ bộ; làm chủ trận đánh. Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan cũng như các đơn vị đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng.

Lãnh đạo Quân khu 4 động viên chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ thực binh.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nên cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, cuộc diễn tập lần này sử dụng một khối lượng lớn đạn, thuốc nổ, các loại hỏa lực vũ khí trang bị nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập cũng như thực binh, thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN