QĐND Online - Ngày 9-11, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và 5 năm xây dựng chính quy, nhằm rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị trong thời gian qua. 
Sư đoàn 968 tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và 5 năm xây dựng chính quy

5 năm qua, Sư đoàn 968 thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, giới thiệu chuyên đề, học tập các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và quân đội; thực hiện “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, duy trì hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, nhận thức về pháp luật của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được nâng lên rõ rệt. Tình hình chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, không có vi phạm pháp luật của Nhà nước và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm đáng kể, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện cũng như trong tham gia giao thông.

Tin, ảnh: LÊ TRỌNG TUYẾN