Ngày 21-3, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức lễ bế giảng Khóa 63, lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 2, năm 2014. Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh Quân khu 4 đến dự, phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng.

Lãnh đạo Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên đạt loại giỏi.

Trong thời gian gần một tháng, 79 đồng chí cán bộ chủ trì các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị và tương đương của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về học thuyết Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Xây dựng nền QPTD gắn với nền an ninh nhân dân; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp Quốc phòng; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố QP-AN. Nội dung, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Nội dung chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sanh thời chiến, công tác động viên thời chiến; Những vấn đề cơ bản trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, trong đó có 59,5% đạt giỏi, đơn vị đạt loại giỏi.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG